Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Stelling van Amsterdam’ Category

Vandaag was er een excursie van de stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam. Deze excursie werd georganiseerd door René Ros.

Om 09:30 uur werden we ontvangen in het restaurant Villa Westend nabij munitiecomplex Spaarndam. René had voor koffie met een gevulde koek gezorgd en gaf een introductie. We waren met een groepje van 8 deelnemers met elk hun eigen interesses.

We begonnen een kijkje te nemen op het Munitiecomplex, onder leiding van een boswachter van Recreatieschap Spaarnwoude. Ik kende het complex nog als militair terwijl het in gebruik was. Wachtpatrouilles, soms midden in de nacht.

Het complex is nu vrijwel verlaten en flink wat loodsen zijn lek en bouwvallig. Ook de bomen zijn niet zo stevig meer en waaien soms om. Al met al wint de natuur terrein op dit moment.

DSC_6427

Dit munitiecomplex is aangelegd op een deel van het terrein van de Voorstelling bij Spaarndam, uit 1919. De betonnen schuilplaatsen zijn zichtbaar over het gehele terrein. Deze stonden er dus al voordat het munitiecomplex in 1955 werd aangelegd.

Deze voorstelling kon na verlaten ook geïnundeerd worden en daarvoor zit een inlaatschuif in het terrein op het complex. In het voorjaar was de schuif nog zichtbaar, maar vandaag was deze totaal overwoekerd door bramen en niet te benaderen. Wel was daar weer een mooi uitzicht op de fortgracht van Fort benoorden Spaarndam.

DSC_6419

Fort benoorden Spaarndam kon helaas niet bezichtigd worden omdat daar op dit moment het dak gerepareerd wordt en het als bouwterrein niet voor bezoekers toegankelijk is.

Na dit bezoek werd een rondrit gedaan over verschillende militaire wegen langs helaas verdwenen objecten van de Stelling van Amsterdam, zoal Groepspark Halfweg No 1. Waarbij ook een vlotbrug hoorde.

Ook kwamen we langs een Duitse radiocommunicatie bunker van Fliegerhorst Schiphol uit WW2. Op dat moment regende het behoorlijk en werd er alleen in het busje gepraat. We vervolgden via Spaarndam, waar verteld werd over een stenen beer die in de dijk verborgen zit en die nog door de Duitsers als executieplaats gebruikt was. Nu onzichtbaar.

We kwamen bij de batterij Spaarnwouderveen. Oorspronkelijk een post van Kraijenhoff, maar in 1927 ingericht als schietpunt voor de luchtdoelartillerie met 3 staal op beton affuiten.

DSC_9398

Hier zou geschut, ontworpen voor gebruik op schepen, ingezet worden als luchtdoelgeschut. De plaats van deze batterij was omdat de spoorlijn als navigatie gebruikt werd door de piloten van die dagen. Het geschut was geen succes en bleek na 100 schoten versleten.

Via Batterijweg en Lagedijk reden we naar Fort bij Penningsveer.

In mijn militaire tijd was Fort bij Penningsveer altijd een drukke bedoening. Het hele terrein lag vol met materieel als kisten etc. Het was een werkplaats. De één zegt dat aan de munitiekisten gewerkt werd, ergens anders heb ik weer gelezen dat daar munitie gedemonteerd werd. Ik weet er het fijne niet van.

DSC_6433

Het eerste wat je ziet als je op Fort bij Penningsveer komt is de grote werkloods. De laatste van drie loodsen die op dit terrein gestaan hebben. Blij dat die nog bewaard is gebleven.

DSC_6432

We liepen rond het fort en daarbij viel mijn oog op wat kogelinslagen in de rechter keelkazemat.

DSC_6431

René had voor lunch gezorgd en tijdens de lunch werd door de beheerder uitleg gegeven over het huidige beheer en hoe dat ontstaan is uit jeugdwerk in de Jordaan in Amsterdam. Nog steeds is het fort een slaapplek voor jeugdgroepen als scholen etc.

Over de kogelgaten werd verteld dat hier een conflict geweest is tussen nog aanwezige Duitse soldaten en Canadese bevrijders samen met de Nederlandse BS en dat daarbij geschoten is.

Na de lunch reden we naar Fort bij de Liebrug. Dit fort was tijdens mijn diensttijd in gebruik bij Brinks waarde transporten. Nu zitten er een aantal ondernemers in, waaronder een wijnhandel in de poterne en frontgebouw. Voor ons gingen alle deuren en hekken open en konden we een leuke rondwandeling maken.

DSC_6435

Het terrein is behoorlijk aangepast ivm de waarde transporten en de resten van de hefkoepelgebouwen zijn in het geheel niet meer zichtbaar door beplanting en andere hindernissen.

DSC_6439

De centrale gang in dit fort is mooi zichtbaar zo.

DSC_6441

In de linker keelkazemat bij de mitrailleuropstellingen is de oude bedieningspost van de veiligheidssystemen nog goed aanwezig.

Na dit bezoek reden we naar de andere zijde van de spoorlijn en de snelweg, daar is een terrein gevestigd van Rijkswaterstaat. Op dit terrein was ooit het torenfort Fort aan de Liede gelegen, in het midden van de ringvaart van de Haarlemmermeer. Een nevenbatterij is nog in de dijk zichtbaar. Het vermoeden is aanwezig dat de onderste laag van Fort aan de Liede nog in de aarde verstopt zit. Dit gezien de cirkelvormige verhoging in het terrein. Ook zijn nog schuilplaatsen aanwezig met de afdruk van een geniehelm in het beton.

Helaas geen toegang tot het terrein van Rijkswaterstaat. Volgens het huidige personeel is er helemaal niets meer zichtbaar op het terrein. Één blik op Google Earth en stafkaarten zal je anders doen vermoeden.

Hier na maakten we een rit, waarbij we langs een mooi herbouwd kruithuis kwamen, het voormalig Groepspark Halfweg, afd munitie. Vandaag kwamen we er niet dichtbij, maar in 2014 maakte ik deze foto.

DSC_9409

Een soortgelijk kruithuis stond op het Sectorpark Ilpendam. afd munitie Slochterweg 2 te Amsterdam toen ik daar zelf patrouille liep.

Ook Sectorpark Zaandam, afd Munitie aan de Weer te Zaandam had tot 2013 een dergelijke loods met de onder het zijterrein gelegen waterkelder.

DSC_4207

Helaas is dit gebouw in 2014 door de eigenaar gesloopt, terwijl het een monument was. Bij dit kruithuis was het zijterrein omgebouwd tot loods door de muur op te metselen, de kolommen waar de poort aan vast zat waren nog zichtbaar in de muur.

Op verzoek werd terug gereden naar de, langs de A9 gelegen en duidelijk zichtbare, Duitse Radiobunkers t.b.v. Fliegerhorst Schiphol om wat nader te kunnen onderzoeken.

DSC_6458

Het complex bestaat uit twee bunkers.

Opvallend was dat een schietgat nog voorzien was van het bekistingshout, hetgeen eigenlijk wel slim is omdat bij een eventuele treffer de betonsplinters achter het hout blijven..

DSC_6466

Er zaten 3 openingen in deze bunker, twee beveiligde toegangen en een soort damsluis systeem wat dicht gestapeld kon worden, kennelijk om zwaar materieel zoals generatoren, naar binnen te kunnen rijden.

DSC_6469

De binnenruimtes van deze bunker waren duidelijk bij een boer in gebruik geweest, maar waren goed toegankelijk.

Het volgende fort wat werd aangedaan was Fort bezuiden Spaarndam. In deze horecagelegenheid werden we ontvangen met een drankje en een hapje. Dat was mooi om weer een regenbui af te wachten.

DSC_6482

Fort bezuiden Spaarndam heeft een aantal elementen die in de afwerking afwijken van de andere forten. O.a. de varkensstaartjes als ogen in de muur, de vierkante pantserluikjes voor de ronde schietgaten in deuren en ramen, de uitklapbare stormladders naar de bovenzijde van het fort en de schuin geplaatste stormdeuren/luiken in de flanken van het fort.

DSC_6478.

Na het drankje was er nog gelegenheid om over het fort te wandelen.

Hierna vervolgde René met een uitleg over de plaatsing van het grote gemaal en de waterhuishouding m.b.t. de inundatie en de voor-stelling Spaarndam. Met name de damsluizen die in vredestijd dicht zijn en bij inundatie geopend moeten worden zijn afwijkend.

DSC_6479

We wandelden verder langs de infanterie voor-stelling met granaatvrije schuilplaatsen.

DSC_6487

We kregen uitleg over het gecompliceerde inundatiesysteem, waarbij steeds een nieuwe oplossing bedacht was voor een verandering in de tijd.

Bij het ontwerp van de Stelling van Amsterdam was inundatie aangelegd. Vervolgens werd de infanterie voorstelling aangelegd in het te inunderen gebied. De inundatie naar het verder weg gelegen gebied moest weer door die voor-stelling heen worden geleid en vervolgens moest ook weer de voor-stelling na ontruiming kunnen worden geïnundeerd. Vervolgens kwam de Duitse bezetter weer met zijn Vordere Wasserstellung in het zelfde gebied.

Met name de drie rijen schuilplaatsen van verschillende types en de grond depots zijn nog zichtbare voorwerpen van deze stelling.

Via het ooit aan het zoute IJ gelegen dorp Spaarndam kwamen we weer terug bij Fort bezuiden Spaarndam. Onderweg kwamen we in de liniedijk nog een nevenbatterij van Fort bezuiden Spaarndam tegen en een splintervrije infanterieschuilplaats.

Met het busje reden we weer naar de andere zijde van Spaarndam, naar het parkeerterrein bij Villa Westend. Hier namen we weer afscheid van elkaar.

Advertenties

Read Full Post »

Vandaag was het open monumentendag. Ik had gezocht en zag dat Fort Waver-Amstel, in Waverveen vandaag geopend was. Er is sinds 1959 een wijnhandel in dit fort van de Stelling van Amsterdam gevestigd en dit was pas de tweede maal dat het fort geopend is.

Om 10:50 uur was ik bij het fort en de gidsen en EHBO waren zo ongeveer net klaar met de voorbereidingen. Ik werd herkend door één van de gidsen en toen ging het in rap tempo. Ik moest koffie en appeltaart nemen.

DSC_6245

Na 15 minuten kletsen begon de rondleiding en ik had gezegd dat ik mijn mond zou houden. De gids kreeg door dat ik soms een leuke aanvulling kon geven en keek dan even naar mij.

We begonnen in een manschappenlokaal.

DSC_6218

Het eerste wat mij op viel was de staat van dit fort, zo goed verzorgd. Ik zag ook dat de elektrische installatie er uit zag alsof die in 1911 was aangelegd. Dat was natuurlijk niet zo, maar het was een mooie voorstelling. Ook alle kapstokken en planken waren nog aanwezig voor zover ik tijdens de rondleiding gezien heb.

DSC_6217

Hierna gingen we naar de toiletgroep aan de gang naar het rechter hefkoepelgebouw.

DSC_6221

De toiletten zijn nog origineel en ook het smeedwerk waarmee de schotten op hun plek gehouden worden.

DSC_6229

Ook op dit fort zijn de 6cm hefkoepel kanonnen door de Duitsers geroofd, maar gelukkig zijn de gebouwen niet zwaar opgeblazen.

Wat mij meteen opviel was dat het talud van de wal nog als tirailleur opstelplaatsen kon fungeren. Dit profiel was hier aanwezig, in tegenstelling tot vele andere forten waar dat is weggezakt.

Via de rechter stormdeur van het midden gebouw kwamen we in de slaapruimte van de wacht.

DSC_6234

Ook hier was weer alles aanwezig en zagen de watertanks er mooi uit.

DSC_6242

De observatie- en vuurleidingskoepel van het linker hefkoepelgeschut was voorzien van telefoon aansluiting. Op andere forten ben ik nog wel van die spreekbuizen tegen gekomen.

DSC_6247

Het was een leuke rondleiding, waarbij ik de staat van dit fort  zou willen betittelen als misschien wel het best verzorgde en in meest originele staat verkerende fort van de Stelling van Amsterdam.

Ik heb een mooie dag gehad.

Read Full Post »

Gisteren was ik naar Haarlem gefietst en omdat ik aan het einde van de middag telefoon kreeg dat ik een andere ontvanger op kon halen ben ik vandaag weer naar Haarlem gefietst.

36,4 km in 1h 52 m bewegingstijd.

2014-04-15-17.07.41

Ik reed via Westerkoog naar Westzaan en bij Westzaan zag ik dat de grauwe ganzen al weer (vele) jongen hebben.

IMG_20140415_095244

Het was een drukte van belang. Nog een paar dagen en er zijn zeker honderden jongen uit de eieren gekropen. Zou je niet een lekkere maaltijd met zo’n gans kunnen maken?

Met een behoorlijke koude zijwind kwam ik bij de pont Buitenhuizen. Ik zag dat er juist een behoorlijk groot zeeschip langs kwam.

IMG_20140415_101359

Gelukkig was de pont juist iets eerder afgevaren en konden we later zonder door dit schip gehinderd te worden weer naar de overzijde varen.

IMG_20140415_101425

Vroeger was dit een Rijkspont en dat stond er ook op. Later werden het ponten gevaren door Connexxion en tegenwoordig worden de ponten bediend door het GVB Amsterdam. Als ik de ponten goed bekijk zijn het misschien ponten die nog onder stoom gevaren hebben en steeds omgebouwd en gemoderniseerd zijn. Het aanlandingssysteem is een aantal jaren geleden wel aangepast.

PANO_20140415_103140769

Ik fietste langs Zijkanaal C naar Spaarndam en kwam onderweg in het kanaal twee landhoofden tegen, zo’n beetje naast de brug in de Rijksweg A9. Als ik het goed onthouden heb was dit de plek waar voor de Stelling van Amsterdam een vlotbrug of pontonbrug moest komen en waarvoor brugmateriaal ter plaatse moest zijn, met uitzondering van de boten die gevorderd werden.

Ik fietste verder en kwam via Fort Penningsveer weer bij Rebox uit.

IMG_20140415_105237

Slechts gedeelte 1X is voor Rebox en dat is niet zo heel groot. Ik werd weer netjes geholpen en een paar minuten later reed ik weer terug richting de pont van Buitenhuizen.

Onderweg zo tussen Penningsveer en Spaarndam kwam ik nog een schone betonconstructie tegen, Het heeft iets weg van de betonnen schuilplaats. Ik heb het vermoeden dat het een onderkomen voor een militaire wachtpost met zicht op de Mooie Nel is geweest, maar dat nu de grondbedekking er af is lijkt het een kaal hok. Het kan zelfs nog een post van de vuurleiding voor de nevenbatterij Penningsveer geweest zijn.

IMG_20140415_110300

Ik was weer juist op tijd om met de pont over te kunnen varen zonder lang te wachten. Rond 12:00 uur was ik weer bij Els die juist de lunch klaar had.

In de middag heb ik de ontvanger uitgeprobeerd en die doet het voortreffelijk. Ik zit nu met een klein luxe probleem dat ik twee nieuwe, goedwerkende Rebox HD ontvangers heb die beide Canal Digitaal gecertificeerd zijn en voorzien zijn van de laatste firmware. Er moet wel een Canal Digitaal CI module in en daar heb ik er maar één van.

IMG_1735

Mocht er iemand belangstelling voor hebben, laat het me even weten, voor een leuke prijs (huidige nieuwprijs ca 130 Euro)  kan de Rebox 2210 HD PVR (die vers bij Rebox vandaan komt) je eigendom worden. Je kunt een USB wifi stick in de ontvanger doen of een netwerkkabel en hem zo aan je thuisnetwerk knopen. Er is inmiddels een webbrowser programma WebZeal bij Rebox te downloaden wat in het apparaat geïnstalleerd kan worden. Je kunt dan met een toetsenbordje of de afstandsbediening surfen op je TV. Ook kun je de ontvanger als Personal Video Recorder gebruiken door een USB stick of een USB 2,5” HDD er aan te koppelen. Je kunt ook de ontvanger als beperkte (niet alle formaten) full HD mediaplayer gebruiken. Ik heb zelf een dubbelkop LNB (Astra 19 en 23) en ontvang zo het hele Canal Digitaal pakket tot en met in Zuid Frankrijk en Spanje.

Voor mijn gezondheid was het ook weer een mooie dag. Ik voel me fit na weer zo’n lekker eind fietsen.

Read Full Post »

De caravan-satellietontvanger die defect was geworden tijdens ons verblijf in Bakkum moest toch gerepareerd worden. Op de website van Rebox had ik gevonden dat ze in Haarlem zitten en dat de garantie niet 1, maar 2 jaar was. De ontvanger was binnen de garantie stuk gegaan. In overleg met Rebox allerhande testjes gedaan en zelfs via de RS232 poort nieuwe interne software geladen. Het mocht allemaal niet helpen. Vanmorgen had ik met Rebox afgesproken dat ik naar Haarlem zou gaan om de ontvanger te brengen.

Omstreeks 09:30 uur ben ik op mijn fiets gestapt en naar de pont Buitenhuizen gereden, daar met de pont over en naar Spaarndam gefietst. Het was redelijk zonnig weer, koel met een harde wind uit zee. Ik had een groot deel van de tocht de wind tegen. Het fietsen ging hier over een deel van de Stelling van Amsterdam. Kort voor het Fort bij Penningsveer zag ik dat de bomen en struiken rond de Nevenbatterij waren gekapt. De batterij met 2 posities voor veldgeschut en scherfvrije onderkomens voor de bemanning waren nu goed zichtbaar. Het Recreatieschap had een paar mooie betonblokken voor de onderkomens geplaatst zo dat deze niet gebruikt kunnen worden voor jeugdhonk met vuurtje stoken. Wat zou het mooi zijn om de nevenbatterijen als deze gewoon te restaureren. Het hoeft met vrijwilligers en een paar donaties in natura niet veel geld te kosten.

IMG_20140414_104448

Je kunt op deze foto heel goed de indeling van zo’n batterij zien. Op de uitstekende richel stond, achter de dekking van het manschappenonderkomen, de stuks commandant, die aanwijzingen kon geven aan de geschut bemanning. In de kast met stalen deurtjes, links van het betonblok voor de deur, stond de munitie.

Bij Fort Penningsveer reed ik de Waarderpolder in Haarlem binnen en ik was met een paar minuten op het voormalige Figee terrein waar Rebox is gevestigd. Op het moment dat het even begon te regenen

Ik werk leuk te woord gestaan door de man waarmee ik de afgelopen week een leuke email correspondentie had gehad.

De satelliet ontvanger bleef voor onderzoek achter en ik zou later gebeld worden wat er zou gebeuren.

Ik ging met de wind in de rug weer richting de pont van Buitenhuizen. Daarmee haalde ik snelheden van ongeveer 26 km/h.

Langs de Nauernasche vaart zag ik het volgende beeld en ik vond dat een echt Hollands plaatje.

IMG_20140414_114416

Een blauwe lucht met wolken en zon. Mooi geel bloeiend koolzaad en koeien in de weide.

2014-04-14-16.40.03

Uiteindelijk had ik bijna 2 uur behoorlijk op mijn fiets getrapt en ongeveer 36 km gefietst waarvan de helft met een forse tegenwind. Ik had het even nodig voor mijn hartaderen en voel me meteen weer veel fitter.

Aan het einde van de middag belde Rebox dat het een hardware probleem was en dat daardoor de ontvanger niet gerepareerd kon worden. Het model wat ik had was niet meer voorradig en ik krijg een Rebox 2210 HD ontvanger er voor in de plaats. Dat is het eerste voordeel. Het tweede voordeel is dat ik morgen weer 2 uur op de pedalen ga staan en de weersvoorspelling is dat ik weer behoorlijk tegenwind krijg. Maar op tijd naar bed en op tijd op.

Read Full Post »

Vandaag was het super mooi weer met veel zon en temperatuur van rond de 20°C, hetgeen best wel bijzonder is in deze tijd van het jaar. Het enige nadeel was een straffe wind uit het zuiden.

Omstreeks 13:00 uur begon ik mijn tochtje. Ik reed naar Zaandam en moest met de Hempont over. Het ging allemaal goed tot de aanlanding aan de Amsterdamse kant. Kennelijk door de harde wind uit de verkeerde hoek en mogelijk ook iets met de stuurinrichting. Ik had gezien dat in Zaandam een man van het GVB aan boord was gekomen en ik vond deze man er als een monteur uit zien. We bonkten drie keer heel hard tegen de remmingen en er vielen zelfs scooters om en een man landde op het dek na een val. Eigenlijk ga ik al meer dan een halve eeuw met deze pont, maar zo erg als vandaag had ik het nog nooit meegemaakt.

Langs de OBA kolenoverslag reed ik in de richting van NS Station Sloterdijk. Na Sloterdijk reed ik naar de Haarlemmerweg en volgde deze richting Halfweg. Ik ging op weg naar het voormalig Sectorpark Sloten, afdeling munitie, kort voor Halfweg. Dit was in mijn diensttijd een voor mij bijzonder object. We noemden het toen 1800 Roede. We hebben een aantal keren “werkende” hoeren op de oprit naar het complex gehad als wij daar voor de controleronde moesten zijn.

Ik heb een keer een inbraak op dit object ontdekt. Er bleek toen een kistje met lege handgranaat lichamen te zijn weggenomen.

DSC_9360

Het was gebouw F waaruit de spullen waren weggenomen.

Ook was de Conducteurswoning een keer gekraakt.

Tegenwoordig zitten er kunstenaars. Het oude toegangshek is nog wel te herkennen.

DSC_9376

Dit is echt het standaard hek bij de meeste militaire complexen geweest.

Het was een gezellige bedoening op het complex met een mooie verzameling van bedrijfjes. Ik sprak één van de mensen daar ter plaatse aan en vertelde hem wat mijn doel was en dat ik wat foto’s wilde maken. Ik kon mijn gang gaan. Er zaten wel een behoorlijk aantal mensen lekker buiten van de zon te genieten of waren in de zon aan het werk. Mooi bedrijvig was het op het terrein.

Ik fietste verder naar Halfweg. Ik wist dat er een schotbalken-damsluis in de ringvaart van de Haarlemmermeer lag waar ik nog niet eerder geweest was. Ik kwam aan bij de watersportvereniging die precies ter hoogte van de damsluis ligt. Gezellig even met de mannen daar staan kletsen en een foto gemaakt.

DSC_9390

Aan deze damsluis is verder niet veel te zien. Ik had nog een derde object op mijn bezoeklijstje staan vandaag en ging daar naar op weg.

Bij de Batterij in het Spaarnwouderveen kon ik nog even twee leuke foto’s maken.

DSC_9398

Dit is een in 1920 gebouwde stelling voor luchtdoelartillerie. De bevestigingen voor de affuiten zijn nooit echt in gebruik geweest. Bij Fort bij Nigtevecht ligt een soortgelijk emplacement. Pal naast deze stelling ligt een “batterij” uit 1795. Het is ooit een opstelplaats voor geschut geweest en het is wonderbaarlijk dat deze wallen nog steeds aanwezig zijn.

DSC_9404

Ik fietste onder de A9 door en sloeg rechtsaf. Uiteindelijk kwam ik bij mijn doel. Het betreft een buskruitmagazijn van de Stelling van Amsterdam. Het gebouw heeft dezelfde constructie als het oorspronkelijke Sectorpark Zaandam, afd Munitie aan het Weerpad te Zaandam. Waar nu scheepswerf De Hippert zit.

DSC_4161

Dit is een foto van de tekening van het pand in Zaandam. Het rood omlijnde gedeelde geeft weer wat voor mij het duidelijkste herkenningsbeeld is. In Zaandam is het ommuurde gedeelte bij de poort omgebouwd tot een volledige loods. De hekpalen zijn nog herkenbaar.

DSC_4207

Hier een foto van de huidige situatie. De linker loods is voorzien van schuifdeuren terwijl daar eerst alleen een raam met luik heeft gezeten.

Bij Spaarndam in de buurt kwam ik de volgende, mooie, woning tegen. Ik ben even brutaal geweest en ben het erf op gefietst. Ik ben gelukkig door niemand gehinderd.

DSC_9410

Dit voormalige buskruitmagazijn is heel mooi omgebouwd tot woning. Er is met zorg en detail omgegaan met dit pand. Op het dak de bliksemafleider zoals die ook op de tekening van Zaandam staat afgebeeld en het raam met luik waar in Zaandam schuifdeuren zitten. Zelfs de ventilatieopeningen in de muur, met roostertjes, zijn nog aanwezig. Ik ging hier vandaan met een tevreden gevoel naar huis. Wind in de rug richting de Pont Buitenhuizen.

Onderweg kwam ik nog een Duits bunkercomplex tegen. Het zijn twee nogal fors uitgevallen bunkers. Gezien de locatie en de vele kabelingangen is dit mogelijk een communicatieknooppunt geweest. Ik ga nog wel eens zoeken op internet of ik gelijk heb.

DSC_9414

Hier vandaan was ik in relatief korte tijd bij de pont. Via Nauerna en het Westerwindpad was ik om 16:33 u weer thuis.

SvA-Halfweg-45km

Het was een pracht dag en ik heb lekker 45 km gefietst. Goed voor mijn lijf was de 2,5 uur bewegingstijd die de tracker aan gaf.

Read Full Post »

In Uitgeest, nabij Krommeniedijk zijn een aantal weilanden onder water gezet. Dit nu niet om een vijand tegen te houden, maar om diverse vogelsoorten een extra te geven.

DSC_4943

In verband met het natuurbelang was het Fort Krommeniedijk vandaag geopend. Het was SUPER weer.

Op het fort werd ik onder andere verwelkomd door Rinke. We hadden elkaar wel al e-mails gezonden, maar vandaag ging het live. Een geweldige vent. Samen hebben we een uurtje het fort en de resultaten van de vrijwilligers werkzaamheden doorgenomen.

Op de foto hierboven is te zien dat de linker stormdeur geheel en al bedekt is door het zandpakket wat oorspronkelijk op het fort gelegen heeft.

DSC_4919

De rechter stormdeur bij het frontgebouw is weer open gegraven. Wat een effect zo met die grove dennen. Letterlijk zijn hier bergen verzet.

Ook het rechter 6cm hefkoepelkanon gebouw is inmiddels uitgegraven. Bij dit gebouw ontstond een gezellig gesprek tussen een aantal grijze mannen.

DSC_4934

Knap hoor zoals de grote blokken beton terzijde geschoven zijn.

Op het terrein van het fort schijnen nog wat metalen voorwerpen in de grond te zitten. Ik heb begrepen dat binnenkort er meer graafwerkzaamheden plaats gaan vinden.

Het was gezellig druk op het fort met vogelaars en fort bezoekers.

DSC_4969

Een blik op de nevenbatterij in de tuin van het tolhuis van Krommeniedijk. Je kunt nog net zien dat deze schuren een nevenbatterij zijn.

DSC_4975

Na Fort Krommeniedijk ben ik nog even naar de nevenbatterij bij Fort aan den Ham gaan kijken. Daar is men heel druk bezig de liniedijk weer op hoogte te brengen.

DSC_4983

Al met al weer een goed geslaagde fortendag.

Read Full Post »

Enige tijd geleden heeft Els de boekenkast op de slaapkamer vervangen en opgeruimd. Hierbij kwam een oud fotoboek voor de de dag. In dit boek zaten een aantal foto’s waarvan ik al niet meer wist dat ik ze had. Onder andere een aantal van de kaderopleiding SROKI in Ermelo lichting 74-6.

Hier is de diashow compleet.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: